Syn- och ögonundersökning

Dagens synundersökningar är så mycket mer än att bara kontrollera själva synfelet.

En fullständig syn- och ögonundersökning hos din optiker innehåller flera olika delmoment, alla lika viktiga, som anpassas efter dina personliga förutsättningar. Du går oftast till optikern med målet att skaffa nya glasögon eller linser, men i optikerns undersökning ska det också ingå en allmänbedömning av hur ögonen mår. En ögonundersökning. Undersökningarna kan se lite olika ut i innehåll och upplägg beroende på vilken optiker du går till. Syftet är dock alltid att både hjälpa dig att hitta fram till bästa möjliga synkorrigeringoch fånga upp eventuella symptom på sjukdom som bör undersökas vidare av läkare.

Endast legitimerade optiker får göra synundersökning

En synundersökning skall alltid utföras av en av Socialstyrelsen legitimerad optiker. Optikern har på samma sätt som läkare tystnadsplikt och lyder bl a under Sjuk- och hälsovårdslagen. Även patientjournallagen är gällande, vilket betyder att alla uppgifter som lämnas till optikern är skyddade och sekretessbelagda och skall förvaras i tio år.

Kvalitetscertifierade optiker
Våra optiker är dessutom kvalitetscertifierade enligt Optikerförbundets och Optikbranschens kvalitetsnorm.

Patientansvarsförsäkring
Samtliga våra optiker har en gällande patientansvarsförsäkring.

De viktiga momenten i en syn- och ögonundersökning

  1. Anamnes – Inledande bakgrundssamtal om aktuella synproblem, ögonens hälsotillstånd, eventuell medicinering med mera, samt behov, önskemål och användningsområden till vardags och på fritiden.
  2. Preliminära tester – Undersökningar som optikern genomför för att kunna bedöma eventuell skelning, synfält, färgseende med mera.
  3. Refraktionsundersökning – Flera under-sökningsmoment som leder optikern fram till en samlad bedömning av dina ögons synstatus, lämpliga alternativ och styrka på glasen/kontaktlinserna.
  4. Undersökning av samsyn och närseende/funktionstester – Här undersöks ögats förmåga att röra sig och samarbeta. Ögonens samarbete är viktigt för ett komfortabelt seende.
  5. Undersökning av ögonens hälsa – Optikern undersöker dina ögon utvändigt och invändigt med hjälp av olika instrument.
  6. Ordination – I samarbete med patienten beslutar optikern om lämpligt korrektionsval.
  7. Synprotokoll – Optikern kan lämna med ett synprotokoll där det förutom ditt synfel också framgår bland annat hur ljuset bryts i just dina ögon. Här noteras även när nästa undersökning bör göras. Detta är inte ett recept utan ett resultat av undersökningen och dina ögons hälsostatus.
  8. Val av båge/tillpassning – Vid val av glasögon får du hjälp med att prova ut och säkerställa att valet av båge stämmer till dina glas och dina behov. I samband med att du hämtar dina glasögon görs ofte en extra kontroll, så att resultatet uppfyller det förväntade både vad gäller synkorrigeringen och bekvämlighet. Dessa ovanstående delar bör utföras i en synundersökning om det inte finns specifika orsaker att låta bli.