VÄLKOMNA ATT BOKA DIN SYNUNDERSÖKNING HOS OSS

Du kommer oftast till oss med målet att skaffa nya glasögon eller linser, men i optikerns undersökning ska det också ingå en allmänbedömning av hur ögonen mår. Syftet är dock alltid att både hjälpa dig att hitta fram till bästa möjliga synkorrigering och fånga upp eventuella symptom på sjukdom som bör undersökas vidare av läkare. Din personliga optiker hjälper dig på bästa sätt.

...

BOKA SYNUNDERSÖKNING NU

...

ENDAST LEGITIMERADE OPTIKER
FÅR GÖRA SYNUNDERSÖKNING

En synundersökning skall alltid utföras av en av Socialstyrelsen legitimerad optiker. Optikern har på samma sätt som läkare tystnadsplikt och lyder bl a under Sjuk- och hälsovårdslagen. Även patientjournallagen är gällande, vilket betyder att alla uppgifter som lämnas till optikern är skyddade och sekretessbelagda och skall förvaras i tio år. Våra optiker är dessutom kvalitetscertifierade enligt Optikerförbundets och Optikbranschens kvalitetsnorm. Samtliga våra optiker har en gällande patientansvarsförsäkring.

...